JOPECO | Stav objednávky

theme3

Katalog

Anketa

Jak jste spokojeni s fungováním elektronického velkoobchodu JOPECO

Stav objednávky

 

Panel „OSOBNÍ MENU" umožňuje pod odkazy „Moje objednávky", resp. „Moje zakázky" zobrazit stav objednávek v našem informačním systému. Kliknutím na odkaz „Moje objednávky" se Vám zobrazí seznam Vašich objednávek (ve kterém je možné podle definice parametrů dále vyhledávat). V řádku konkrétní objednávky je zobrazen její aktuální stav, který může nabývat hodnot Nezpracována/Potvrzena/Odmítnuta.

Popis stavů: Nezpracována - je zobrazeno v případě, podléhají-li Vaše objednávky schválení naším obchodním oddělením, které ještě Váš požadavek nezpracovalo. Potvrzena - zobrazeno v případě, že naše obchodní oddělení akceptovalo Vaši objednávku anebo byla přímo vytvořena zakázka v našem informačním systému (dle úrovně uživatelských oprávnění). Kliknutím na odkaz „potvrzena" je možné zobrazit detail realizace zakázky (viz níže). Odmítnuta - zobrazeno v případě zamítnutí Vaší objednávky.

Kliknutím na odkaz „Moje zakázky" v panelu osobního menu je možné zobrazit seznam zakázek, které byly/jsou u nás zpracovávány. V zakázkách je možné dle nabídnutých parametrů vyhledávat. Chcete-li si zobrazit detailní informace jednotlivých zakázek, klikněte na odkaz jejího označení. Zobrazí se Vám položková evidence, včetně příznaků aktuální rozpracovanosti - tato je symbolizována ikonami v pravé části řádku položky (jejich význam je zobrazen, přejedete-li kurzorem myši po zvoleném symbolu). Jednotlivé ikony symbolizující zpracovávané/vystavené doklady v našem informačním systému umožňují právě tyto doklady zobrazit (dle přidělených uživatelských práv) - takto si například pod ikonou „D" můžete zobrazit dodací list ukazující termín, kdy bylo zboží expedováno a termín dodání, apod.

xxxxxxxxx